เตรียมตัวอย่างไรดี! ให้ได้เป็นข้าราชการ

เตรียมตัวอย่างไรดี!-ให้ได้เป็นข้าราชการ

ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงทางชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ฐานะทางสังคม พบว่าในปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากกับอาชีพข้าราชการแต่ก็ไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะจบแล้วจะได้ไปทำงานข้าราชการตามที่ต้องการได้ เพราะจะเข้าได้นั้นเราต้องมีการสอบ ก.พ ซึ่งแน่นอนจะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการ

(1)ข้าราชการ ณ ที่นี้คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  คือ ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น ครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ หรือข้าราชการท้องถิ่น เป็นต้น

การสอบเข้าเป็นข้าราชการนั้นมีขั้นตอนและลำดับ ดังต่อไปนี้

การสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐบาล จะมีการสอบอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

  1. การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป หรือที่เรียกกันว่าสอบ ภาค ก.

สำหรับผู้ที่จะสอบเป็นข้าราชการได้นั้น จำเป็นจะต้องผ่านการสอบ ภาค ก. ซึ่งเป็นเหมือนใบผ่านทางสู่อาชีพนี้ เนื้อหาที่ใช้สอบ เช่น คณิต อนุกรม ตรรกะ อนุมาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ท่านที่อยากเป็นข้าราชการจึงจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. นี้ก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จะจัดการสอบ  ภาค ก. นี้ขึ้น ปีละ 1 ครั้ง โดยจะรับสมัครกันในช่วงพฤษภาคมของทุกปี โดยจะรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ (2) การสอบแข่งขันบรรจุเข้าราชการการเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” 99% ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ภาค ก. ของ ก.พ. คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปมี 2 ประเภท คือ

  • ภาค ก. ปกติ ประจำปี คือ ภาค ก. ที่เปิดสอบเป็นประจำทุกปี ปีละครั้ง

ภาค ก. พิเศษ หรือ ภาค ก. สำหรับส่วนราชการ คือภาค ก. ที่เปิดสอบให้กับหน่วยงานราชการต่างๆเป็นการเฉพาะ   โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการนั้นๆ(3)

ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท(4)

 

  1. การสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือ การสอบ ภาค ข.

คือ การสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งนั้นๆ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ก็ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร    ตำแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น

อาจจะมีการสอบปฏิบัติ หรือ ทดสอบร่างกาย ก็ได้ สำหรับข้าราชการ, บุคลากรของรัฐบางระเภท จะบังคับต้องผ่านภาค ก. มาก่อนจึงจะมีสิทธิสมัครสอบภาค ข.

หรือบางหน่วยงานอาจจะจัดสอบพร้อมกันทั้ง ก. และ ข. ก็ได้ การสอบภาค ข. หน่วยงานของรัฐนั้นๆ จะประกาศสอบออกมาต่างหาก(5)

 

  1. การสอบ ภาค ค. ด่านสุดท้าย สำหรับการสอบ

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หรือ การสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  นั้นจะได้รับเรียกจากหน่วยงานนั้นๆให้เข้ารับการสอบ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่หน่วยงานนั้นๆ จัดตั้งขึ้น โดยคำถามสัมภาษณ์จะเป็นการทดสอบความรู้ ทัศนคติ ไหวพริบ อุปนิสัย บุคลิก ว่าท่านเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ โดยคำถามสัมภาษณ์ที่แต่ละผู้สัมภาษณ์ต้องพบเจอ อาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสัมภาษณ์

 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการสอบผ่านภาค ค นั้น ส่วนใหญ่จะยึดถือเอาที่ ร้อยละ 60 เช่นเดียวกัน แต่ก็มีบางหน่วยงานเหมือนกันที่มาตรฐานสูงกว่านี้เหมือนกัน(6)

 

 4. วิธีทำอย่างไร จะให้สอบ ก.พ. ผ่านได้ง่าย

  1. ติวข้อสอบ อยากจะรู้เนื้อหาที่ชัดเจน ต้องมีการติวข้อสอบ ก.พ.กับอาจารย์ที่มีความชำนาญเรื่องการสอบ ก.พ. เพื่อที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาได้เร็ว และไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่าน รวมทั้งยังสามารถถาม ตอบ ในสิ่งที่เราสงสัยได้
  2. ใช้ความรู้พื้นฐานในระดับมัธยมเป็นหลัก

ความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบนั้น เป็นความรู้พื้นฐานในระดับมัธยมต้น ลักษณะข้อสอบจะมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายกันในแต่ละปี

  1. จับประเด็นที่สำคัญ

อ่านเนื้อหาที่คิดว่าเป็นจุดสำคัญหรืออ่านแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราอ่านมาให้เน้นกับเนื้อหาส่วนนั้นให้มากที่สุด

  1. ข้ามคำนวณ ไปทำสิ่งที่ถนัดก่อน

เชื่อว่าจำนวนคนที่เข้าสอบไม่มีใครเก่งเลข หรือ ถนัดด้านคำนวณมากที่สุด หากไม่ถนัดนี้ให้ข้ามการคำนวณไปทำภาษาไทยก่อน หากเริ่มทำการคำนวณก่อน จะทำให้เสียเวลาทำวิชาอื่น

 

การเตรียมตัวไปสอบข้าราชการ

  1. สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการ ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ” (7)
  2. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการคือ “วุฒิการศึกษา”ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบผลการรับรองคุณวุฒิของเราได้ที่ http://eaccreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

ด้วยการนำชื่อหลักสูตรที่เราจบการศึกษา (หรือชื่อปริญญาที่เรารับ) มาตรวจสอบ

โดยการรับรองคุณวุฒิในการในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หลักๆจะอ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)(8)

 

อาชีพข้าราชการเองก็มีการแข่งขันสูงในการรับเข้าทำงานเหมือนกัน ไม่ต่างจากอาชีพสายงานอื่น อยู่ที่ว่าผู้สนใจจะเตรียมตัวไปดีมากน้อยแค่ไหน การสอบไม่ใช้เรื่องยากและไม่ใช้เรื่องง่ายที่เราจะทำข้อสอบผ่านในครั้งแรกที่ไปสอบ หากใครที่สนใจจะไปทำงานข้าราชการต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการทบทวนเนื้อหา หาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะไปสอบเป็นข้าราชการ

 

อ้างอิง

(1),(4),(7) https://www.ocsc.go.th/civilservant/exam

(2),(6)  http://suanhunsa.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

(3)(5)(8) https://pantip.com/topic/37614089

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X