ขั้นตอนการสอบข้าราชการ

มาดูกันว่า ‘ขั้นตอนการสอบข้าราชการที่ทุกคนใฝ่ฝันนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ความต่างของข้าราชการ?

รู้ไหมว่าความต่างของข้าราชการพลเรือกับข้าราชการท้องถิ่นต่างกันอย่าไร

  • ข้าราชการพลเรือน เป็นข้าราชการที่สังกัด กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เป็นสายงานหลักที่ขึ้นตรงกับกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) ยกเว้นสายงาน ครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ ที่จัดสอบเอง
  • ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น อบต. สปจ. เทศบาล เป็นต้น (ค่อนข้างจะการเมืองทีเดียว)

เพราะฉะนั้นผู้สนใจที่เข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบแข่งขัน หรือสมัครคัดเลือก ตามหลักสูตรที่กำหนด เช่น ภาค ก, ก.พ. และท้องถิ่น

การสอบเพื่อรับราชการ

  1. ภาค ก. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. (จัดสอบเป็นประจำทุกปี) ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก เมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ
  2. ภาค ข. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการต่าง ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก

วิธีการคัดเลือกเพื่อรับราชการ

  1. ส่วนราชการต่าง ๆ อาจประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จากผู้ที่จบการศึกษาในวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นวุฒิคัดเลือก โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  2. สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการ ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ”
  3. เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการนั้น ๆ กำหนด ซึ่งอาจจะมีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

อ้างอิง

สำนักงาน ก.พ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X